Kompensasjonsordning for avlyste og avkortede kurs

Kristelig studieforbund gjenåpner kompensasjonsordningen for løpende kostnader ved avlyste og avkortede kurs og annen opplæring.

Dette gjelder løpende kostnader ved kurs og annen opplæring som er avlyst eller redusert fra 6. november til og med 12. desember 2020 som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19. Se vedlagte tilskuddsordning og søknadsskjema.

Med kurs og annen opplæring menes kurs og seminarer, bibelgrupper og andre smågrupper, konfirmasjonsundervisning, studieturer, kurs og opplæring på leir, opplæring i kor, band, lovsangsteam, musikaler, babysang og andre sang- og musikkgrupper.

Se søknadsskjema

 Søknadsfristen er den 31. desember 2020. 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone