Digital konferanse om Nyskapende samarbeid.

Torsdag 19. november kl. 9.30-13.00 inviterer Blå Kors til en engasjerende og gratis digital konferanse: Nyskapende samarbeid.

Konferansen er et skreddersydd tilbud til frivillige og ansatte i menigheter og kristne organisasjoner, utviklet sammen med og for våre medlemsorganisasjoner. Sammen vil vi styrke kulturen for nyskaping og samarbeid på tvers. Hvordan vi kan være kirke på nye måter – nettopp gjennom å skape en forskjell for og med barn og unge?

Målet er å inspirere, gi tips og verktøy til å utvikle tilbud som møter unges behov, og fange opp de som faller utenfor.

På konferansen treffer du blant annet:

  • Arne Christian Rokseth, prest og tidligere daglig leder i Salem menighet i Trondheim, deler erfaringer fra rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant ungdom
  • Ingvild Dahl fra Trondheim kommune forteller om utviklingen av Stein Saks Papir, et innovativt arbeid for sterke barnefellesskap
  • Herborg Finnseth, biskop i Nidaros bispedømme, deltar i dialog om hvordan man kan være kirke på nye måter - til beste for barn og unge
  • Trude Kristin Klæboe og Frøydis Grorud, kjent blant annet fra Beat for Beat, løfter konferanseopplevelsen med vakker musikk

Se fullstendig program og meld deg på her: www.blakors.no/nyskaping/samarbeid

Konferansen er en del av en konferanserekke i samarbeid med Norges Kristne Råd, Den norske kirke, KFUK-KFUM, Metodistkirken og KA – Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon, og er en oppfølger av konferansen om ungdomsarbeid i oktober 2020 (les mer på www.blakors.no/nyskaping).  

Inviter gjerne med noen kollegaer til å følge konferansen sammen med deg. Meld på en gruppe innen mandag 9. november, så sender vi deg en gratis konferansepakke i posten. I pakken finner du spennende, nyttige og spiselige overraskelser for å skape den gode stemningen.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone