Inviterer til informasjonsmøter før landsmøtet

For å sikre god informasjon og forståelse av alle prosessene i kirkesamfunnet inviterer vi til informasjonmøter i løpet av oktober. King-instituttet bidrar med god og nøytral informasjon.

NB!
På grunn av en dobbeltbooking  20. oktober, kombinert med liten forhåndsmelding ble informasjonsmøtene 20. oktober booket om i siste liten. Møtet kl 19.30 vil bli gjennomført og er åpnet for pastorer og menighetsledere.


Det siste året har vært et spesielt år for oss i Baptistsamfunnet, der det har vært skrevet brev med antydning om at kirkesamfunnet kan risikere å deles, at kursen må endres. Det har vært artikler i media, både i Dagen, Vårt Land og Norge i dag, uenigheten blant baptistene i Norge har vært tydelig, og debatten har i perioder gått høyt på vår egen debbattside på Facebook.

Vi har snakket om BID2022 prosessen, konferer landsmøtevedtak om å jobbe med identitet, forståelse og teologi fram mot landsmøtet 2022, det er opprettet en Tenketank,  og spørsmålet om forståelse av homofilt samlevende i lederskap er en viktig bit i prosessene.  Midt i dette har vi hatt god dialoghjelp fra King-instituttet.

Siste helg i oktober inviterer vi landsmøte igjen. Mange av dere kommer sikkert dit. Men både for dere som kommer dit, og for dem som ikke kommer, har vi langt opp til at vi inviterer til elektroniske møtepunkt i løpet av oktober, der pastorer og menighetsledere kan få god informasjon, og det er også mulig å komme med innspill og tanker rundt prosessene og fellesskapet oss i mellom, som tydelig rammes i denne tiden.

Vi inviterer pastorene til egne samlinger, og menighetsledere til egen samlinger. Samlingene vil vare halvannen time, og ha tre fokus:

  1. Nøytral og grundig orientering om prosess og situasjon ved King-instiuttet
  2. Samtale med innspill/kommentarer til situasjonen
  3. Innspill til og samtale om tiltak for å styrke "bror- og søsterrelasjonen" innen kirkesamfunnet når det er vanskelig.

På samlingene med pastorene deltar Per-Erik Skogestad fra King-instituttet, leder i Adelfia Agnar Sæli og informasjonsleder Roger Dahl. På samlingene med menighetslederne deltar Per-Erik Skogestad fra King-instituttet og informasjonsleder Roger Dahl.

Dersom datoen som er satt opp for din region ikke passer, er det selvsagt mulig å delta en av de andre dagene som er satt opp.  Vi vil også be dere som mottar post for menighetene om å videresende til andre ledere dere mener dette er aktuelt for og også invitere pastorer som ikke er i ansatt tjeneste (i annet yrke, eventuelt pensjonist), men kan ha interesse av å delta i samlingene.

Vi bruker det nettbaserte verktøyet zoom for disse møtene. Det er bare å følge linken nedenfor til de ulike møtene. Jeg kommer som vert til å koble opp noen minutter på forhånd, slik at du har tid å komme på. Hvis du ikke har zoom-appen fra før vil du bli bedt om å laste  denne ned.  Enkle regler for møtestyring, hvordan be om ordet m.m. tar vi i starten av møtet. 

Vi inviterer til disse samlingene, og har satt opp en geografisk fordeling i håp om at vi blir en passe gruppe i hvert møte.  Dere i Nord-Norge som deltar på kontaktutvalg til helgen vil få mye av denne orienteringen der, og dere fra Midt-Norge sm deltok på regional samling i Trondheim har hørt mye av dette der.

Uansett er samlingene åpne også for dere.  Vi setter pris på en tilbakemelding om at du ønsker å delta senest mandag samme uke som ditt møte og også om du må delta på et annet møte enn for din region. Det hjelper oss å planlegge:

Tirsdag 6. oktober: Samlinger primært for Nord-Norge, Midt-Norge og Mjøsområdet
Kl 17.30 Samling for pastorer.  https://us02web.zoom.us/j/85854644944
Kl 19.30 Samling for menighetsledere. https://us02web.zoom.us/j/88211918098

Tirsdag 20. oktober: Samlinger primært for Vestland, Agder og Rogland
På grunn av en dobbeltbooking  20. oktober, kombinert med liten forhåndsmelding ble informasjonsmøtene 20. oktober booket om i siste liten. Møtet kl 19.30 vil bli gjennomført og er åpent for pastorer og menighetsledere. V beklager den ulempe det er for noen!
Kl 19.30 Samling for pastorer og menighetsledere. https://us02web.zoom.us/j/83495589838

Onsdag 21. oktober: Samling for Vestfold-Telemark, Oslo og Viken
Kl 17.30 Samling for pastorer.  https://us02web.zoom.us/j/82386914777
Kl 19.30 Samling for menighetsledere. https://us02web.zoom.us/j/89097217410

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone