Bestill årboken nå. Siste frist er 22. september.

Vi vil i løpet av et par uker sette sammen innholdet i årboken og sende denne til trykkeriet.

I år vil årbok for Det Norske Baptistsamfunn bestå av  en trykt samling med de fleste sakspapirene til landsmøtet og de viktigste informasjonstingene som pleier å være i årboken.

 Vi tar likevel forbehold om en litt tynnere utgave enn vi vanligvis pleier å sette sammen.

En årbok koster 85 kroner + porto. Siste frist for bestilling er 22. september.

Link for bestilling av årboken!

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone