Nyskapende diakonalt arbeid med barn og unge

- Få inspirasjon, tips og verktøy til å utvikle diakonalt arbeid med barn og unge. Bli med på gratis digitale konferanser i høst!

Blå Kors samarbeider med en rekke kirkeaktører, bl.a Norges Kristne Råd om to konferanser skreddersydd for menigheter og deres samarbeidspartnere.

  • Onsdag 21. oktober fra 9:30-11:30 – Nyskapende ungdomsarbeid – i samarbeid med kirker i Rogaland og Vestland fylke.
  • Torsdag 19. november fra 9:30-13:00 – Nyskapende samarbeid – i samarbeid med kirker i Trøndelag.

Du får:

  • Hjelp til å utvikle treffsikre diakonale tilbud til barn og unge
  • Råd for bedre nettverk og samarbeid med andre i lokalsamfunnet
  • Metoder for å fange opp unge som faller utenfor (på grunn av rus, psykisk helse, eller annet)

Meld deg på en eller begge i dag: www.blakors.no/nyskaping/

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone