Undersøkelse – Hvordan koronatiden har påvirket menneskers menighetsliv

Norges Kristne Råd (NKR) og Tro & Medier (T&M) har fått et spørsmål fra IFES (den internasjonale lagsbevegelsen) om å dele en spørreundersøkelse om hvordan koronatiden har påvirket menneskers menighetsliv.

Denne undersøkelsen er oversatt til 30 språk og går ut til hele Europa. I april arrangerte NKR og T&M et webinar sammen om det å være kirke i en digital tid, og vi tenker at denne undersøkelsen kan være nyttig for å se nærmere på hva vi kan lære av denne tiden og hvilke valg menigheter og forsamlinger kan ta i videre arbeid. Vi er takknemlig for alle som fyller denne ut – og del den gjerne i ditt kristne fellesskap, i din smågruppe eller videre til andre menigheter.

Dere finner undersøkelsen HER - Undersøkelse – Hvordan koronatiden har påvirket menneskers menighetsliv

Undersøkelsen avsluttes 30.6.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone