Siste koronainformasjonen

Norges kristne råd holder oss oppdatert i forhold til smittevernreglene. Vi har fulgt opp informasjonsiden i forohld til det. Rådet skriver nå blant annet om dåp i baptistisk form.

Gudstjenester og kirkelige handlinger

NKR oppdaterer sine veileder regelmessig og du vil alltid finne siste oppdaterte på korona-siden. Den siste oppdaterte veilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger ble gjort 16.6. og er oppdatert om matservering og er justert i forhold til antall på offentlig arrangement med mer. Vi får også spørsmål om deltakere på gudstjenester fortsatt skal registreres. Det skal fortsatt registreres og fremgår av veilederen.

Vi er nesten daglig i kontakt med Helsedirektoratet med hensyn til dåp etter baptistisk form, men senest i går ble det gjentatt at dette ikke er i henhold til covid-19 forskriftene og dermed ikke kan tillates. Nå jobber imidlertid Helsedirektoratet fortløpende med mulige endringer og dette er et av områdene de vurderer. Så fort det skjer endring vil vi informere dere om dette.

Sommerleir og aktiviteter for barn og unge

Vi får også spørsmål knyttet til leir i sommer. Her har NKR ikke utarbeidet egen veileder, men viser til 1) Smittevernveileder for aktivitet for barn og unge (oppdatert 17.6.), og 2) Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet som finnes på FHI sine nettsider. Dette er samme informasjon om også LNU opererer med. Vi har samlet informasjon på denne nettsaken: https://norgeskristnerad.no/2020/06/05/veileder-for-sommeraktiviteter/ og denne er sist oppdatert 17.6.2020. - Når det gjelder endringer i forhold til antall og unntak fra 1-meters regelen i forhold til aktiviteter for barn og unge se oppdatert informasjon på veilederen.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone