Forlenger tilbudet om gratis strømming

TONO har i dag besluttet å forlenge ordningen med vederlagsfritak for direktesending av gudstjenester fra menighetenes egne hjemmesider frem til 30. juni.

Tono forvalter opphavsrettigheter på vegne av rettighetshavere i musikkverk og krever inn vederlag på vegne av disse. For bruk i «religiøs seremoni eller seremoni basert på ikke-religiøse livssyn» gir åndsverkloven fritak for betaling, men dette gjelder ikke for overføring eller kringkasting 

Husk at menigheten må rapportere på vanlig måte, og merke rapporten med KORONA LIVESTRØMMING.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone