Økonomisk kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen for frivilligheten utvides og skal hjelpe trossamfunn som har tapte inntekter på grunn av korona-pandemien.

Vi har fått noen spørsmål om kompensasjonsordninger for menigheter og har sagt at vi kommer tilbake med informasjon når vi vet mer.

Sist uke ble det kjent at kompensasjoneordningen for idrett og frivillighet er utvidet også med menighetslivet.  Foreløpig er det ikke tatt høyde for noen kompensasjon for tapte gaveinntekter, men salgsinnterker fra basarer, messer og lignende er innkludert. Det heter i artikkelen i Vårt Land (som dessverre er en betalingssak), at statsråd Ropstad har hørt på innspill fra Norges kristne råd om behov for kompensasjon, og dette har nå kommet på plass. I følge artikkelen vil en kunen få opp til 70 %  av tak kompenseret.

Norges kristne råd arbeider på våre vegne med å få informasjon om hva det konkret kan søkes om, og om søkerprosedyrer. Dette kommer vi tilbake til.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone