Digital pinsefestival

Det har i flere år vært en økumenisk pinsefestival i Oslo som har hatt et tydelig flerkulturelt preg. På griunn av korona-pandemien blir årets festival digital og åpner for at en kan delta fra hele landet,

Festivalen sendes kl 12.00-13.00 på første pinsedag. Egil Svartdahl blir hovedtaler.  Vedlagt er et informasjonsskriv som kan deles i eget nettverk. Bli med på pinsefestival om det er aktuelt!

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone