Oppdatert veileder og engelsk versjon på plass

12. mai kom oppdatert smittvernveileder ut. I tillegg fikk vi tilsendt engelsk versjon.
12. mai kom oppdatert utgave av smittevernveilederen for kirkelig virksomhet (gjelder punktene 3.1.3 og 4.2.2).  og vi fikk den også i engelsk utgave. I samleartikkelen om koronatiltak  ligger link til Norges kristne råds samleside for korona der du alltid vil finne oppdaterte veiledere.

Vi ønsker alle lykke til med gjenåpning av kirkene, og anmoder alle om sindighet og forsiktighet i tilnærming til dette. For å gi litt hjelp på veien har vi fått tilgang til Rutiner for gjennomføring av gudstjenester i Drammen baptistkirke og informasjon som gis til alle som deltar. Dette til inspirasjon og hjelp for dem som har behov for det. Dokumentene er vedlagt.  Disse rutinene er utarbeidet på grunnlag av Smittevernveilederen.

Vi gjør oppmerksom på at alle må lage sine rutiner og følge disse, og minner spesielt om avstand på en meter, maks 50 personer, men rommet må tillate et slikt antall med avstandskravet. Sørg for gode rutiner, ha tilgjengelig antibac, mulighet for håndvask med såpe og vart vann, ha dokumentasjon på hvem som er tilstede, og sørg for at alle går inn og ut i ordnede former. 

Heldigvis er Korona-pandemien e i en god utvikling i Norge.

VI kan ikke svare på alle spørsmål, men er det noe du lurer på, eller ønsker å drøfte rundt dette, er det bare å ta kontakt med Roger Dahl på 959 75 478

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone