Smittevernveilederen foreligger

4. mai kom smittevernveilederen for kirkelig virksomhet, og et par dager etter kom smittevernveilederen for aktivieter for barn og unge. Vi oppfordrer alle til å sette seg i retningslinjene og følge disse, og deler et eksempel på lokal løsning.

Korona-pandemien er heldigvis i en god utvikling i Norge, og det er åpnet for en begrenset mulighet til å samles, fulgt av  smittevernveiledere. Disse finnes i den realterte linken. 

På torsdag 30/4 gledet vi oss over regjeringens åpning for å kunne samle opptil 50 personer i offentlige lokaler fra 7. mai, og vi sa da at det ville komme en smittevernveileder som gjelder for kirkelig virksomhet.  Denne smittevernveilederen fikk vi godkjent fra departementet i ettermiddag og den sendes med dette ut til vårt nettverk.

Dersom en følger smittevernveilederen og gjør den dokumentasjon og de forholdsregler som det legges opp til i denne vil det være anledning å invitere til samlinger i kirkene framover.  Vi vil be om at alle setter seg inn i veilederen og følger opp tiltakene der, slik at vi ikke er med å bidra til unødvendig smittefare når samfunnet nå igjen åpnes gradvis. Og at dette følges opp både i forhold til informasjon, hygienetiltak og kontroll med hvem som deltar. 

Vi ønsker alle lykke til med gjenåpning av kirkene, og anmoder alle om sindighet og forsiktighet i tilnærming til dette. For å gi litt hjelp på veien har vi fått tilgang til Rutiner for gjennomføring av gudstjenester i Drammen baptistkirke og informasjon som gistil alel som deltar. Dette til inspirasjon og hjelp for dem som har behov for det. Dokumentene er vedlagt.  Disse rutinene er utarbeidet på grunnlag av Smittevernveilederen. Vi gjør oppmerksom poå at alle må lage sine rutiner og følge disse.

VI kan ikke svare på alle spørsmål, men er det noe du lurer på, eller ønsker å drøfte rundt dette, er det bare å ta kontakt med Roger Dahl på 959 75 478

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone