Råd rundt permitteringer

Vi vet at noen har permittert eller vurderer å permittere ansatte. Norges kristne råd har fått disse rådene fra myndighetene.

I forhold til dette sier BFD at det ikke er lett å gi entydige meldinger, fordi det er forskjeller på de samfunnene som har en stor del/mesteparten av sine inntekter fra det offentlige og de som har mindre andel derfra.

Det kan uansett være verdt å merke seg at det er økonomi som skal være førende om en går til permittering. Bortfall av arbeidsoppgaver er ikke (alene) en grunn/ er ikke særlig tungtveiende. En må også kunne dokumentere utgifter/økonomien i dette, og det kan være lurt å se om innsparingene ender opp med å være marginale for tros- eller livssynssamfunnet – mens det selvsagt er alvorlig for dem det treffer.

Man må for eksempel ikke gå med et overskudd/tjene penger på permitteringen. Det er også forskjell på kjerne-oppgaver og mer perifere funksjoner. Det er anbefalt å foreta en analyse før man eventuelt går til permittering.

BFD understreket at permitteringer kan la seg begrunne. Det er for øvrig ventet nye/presiserte retningslinjer for frivillig sektor som kan være lurt å følge med på – de blir lagt ut på Kulturdepartementets sider

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone