Gravferd som samfunnsviktig funksjon – Covid-19 pandemien

I denne saken finner dere relevant informasjon i forhold til gravferd som samfunnsviktig funksjon.

Dere vil se at begge foreldrene må være i funksjoner som er inne på listen for at man kan be om å få barnehage/skoleplass. Dersom man mener å oppfylle vilkårene tar man kontakt med kommunen/ barnehagen og viser til vedlagt skriv «Personell i kritiske samfunnsfunksjoner» for utfyllende informasjon.

Det mest vesentlige: 

Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjonen kan få tilbud om barnehage og barneskole, jf. Helsedirektoratets vedtak av 12. mars. 

Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig. Følgende presiseres: 

  • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske. 
  • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene. 
  • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes. 
  • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone