Bønnedag

Søndag 22. mars inviterer Norges kristne råd til en ladsdekkende bønnedag.

Da vil vi orientere om at ressurssiden til bønnedagen søndag finner dere her https://norgeskristnerad.no/2020/03/20/kirkene-sammen-i-bonn/

Den mangler fortsatt noe fra Søndagsskolen Norge, men det lastes opp så fort vi får det. Ellers kan kanskje disse to sidene være aktuelle å vite om https://norgeskristnerad.no/2020/03/14/felles-bonnedag/ og https://norgeskristnerad.no/2020/03/17/kirken-er-der/

Vær med å del informasjon om bønnedagen på deres plattformer. Dere vil også se en oversikt over hvem som leder i bønn på ressurssiden. Skulle dere se noen feil så er det fint om dere gir beskjed.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone