Informasjon fra barne- og familiedepartementet

Folkehelseinstituttet har opprettet en nettside med informasjon om koronaviruset på 24 forskjelige språk, og flere kommer.

Barne- og familiedepartementet informerer om at det i disse dager hvor det stadig kommer ny informasjon om koronaviruset er viktig å nå hele befolkningen. Ikke alle forstår norsk like godt. Derfor har Folkehelseinstituttet opprettet en nettside med informasjon om koronaviruset på 24 språk, og flere kommer. Vi ber om at dere er med å gjøre denne informasjonen tilgjengelig og på den måten bidrar til alle som bor i Norge har tilgang til oppdatert informasjon fra myndighetene på et språk de forstår. Se følgende sider:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-pa-flere-spak/

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone