Karrieredag på HLT

Ondag 11. mars inviterer Høyskole for ledelse og teologi (HLT) på nytt til Karrieredag. Da inviteres menigheter og organisasjoner til HLT sine lokaler på Holtekilen utenfor Oslo, for å bli kjent med skolens studenter.

– Ønsket er å hjelpe studentene ut i arbeidslivet, og samtidig tilføre menigheter og organisasjoner nye lederressurser, sier Lars Chr Gjerlaug.

Ondag 11. mars inviterer Høyskole for ledelse og teologi (HLT) på nytt til Karrieredag. Da inviteres menigheter og organisasjoner til HLT sine lokaler på Holtekilen utenfor Oslo, for å bli kjent med skolens studenter.

– Vi har gode erfaringer med denne dagen, og vi ser at flere menigheter har funnet ledere denne dagen som de har valgt å ansette. Studenter har og blitt kjent med organisasjoner de ikke tidligere hadde kunnskap om, og søkt på jobber der, forteller Gjerlaug som er en av de ansvarlige for denne stadig viktigere møteplassen mellom skolens om lag 300 studenter, og menigheter og organisasjoner som ser etter nye medarbeidere og leder-emner.

Baptistsamfunnet kommer til å legge til rette for dobbel standplass der vi vil synliggjøre de behov vi kjenner til i menighetene. Det er fint om baptistmenigheter som bestiller egen plass gir oss et vink om det, slik at vi kan få samlet disse slik at vi totalt sett vil bli godt synlig.

Vi kan også være med å profilere enkeltmenigheters behov for medarbeidere gjennom vår stand!

 

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone