Ny bankkonto for gaver

For å effektivisere registrering og bokføring av gaver til Baptistsamfunnets arbeid ønsker vi alle gaver inn på samme konto.

Det er viktig for oss å bruke minst mulig tid på å registrere gaver fra menigheter og enkeltpersoner. For å få til dette, vil vi gjerne at alle gir sine gaver til samme konto. Tidligere har det vært slik at menighetene har overført sine gaver til vår hovedbrukskonto 3000.15.13105, mens avtalegiroer og gavegiroer har gått til 3000.15.93672. For at gavene skal registreres raskt og enkelt, ber vi om at alle, både menigheter og enkeltpersoner, fra nå av overfører gaver til fellesprosjektene våre til kontoen 3000.15.93672. Da vil registreringen foregå nærmest automatisk.

Vi presiserer at gaver sendt til 3000.15.13105 (eller andre av baptistsamfunnets konti) fremdeles vil registreres, men dette må da gjøres manuelt. Fakturaer med kid-nummer som sendes ut fra oss skal betales til den kontoen som står på fakturaen.

Hjertelig takk for at dere står med oss i et viktig arbeid, og på forhånd takk for at dere hjelper oss til å bli bedre til hva vi gjør!

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone