Forslag på nominasjoner fra menighetene

Til landsmøtet i Ålesund, 5.-7. juni 2020, skal valgkomiteen forberede innstilling til de ulike verv som skal velges. Innen 18. januar må menigheter og arbeidsgrener ha sendt inn sine forslag til valgkomiteen.

I prosedyren for valgkomiteen heter det at menighetene og arbeidsgrenene skal ha mulighet til å foreslå kandidater for valgkomiteen, slik at valgkomiteen skal ha et bredest mulig utvalg kandidater å jobbe i forhold til.

Hvilke verv som er på valg ser dere av skjema for kandidater og nominasjon, som ligger i linker i tilknytning til oppslaget.  Valgkomiteen har et selvstendig mandat til å vurdere innkomne forslag, samt andre kandidater, og skal presentere sin innstilling når saksliste for landsmøtet publiseres.

Innstillingen og øvrige sakspapirer vil bli publisert på landsmøtesiden to måneder før landsmøtet. Sakslisten og de fleste papirene vil være på plass 2 måneder før landsmøtet - 5. april.

 

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone