Viktige tidsfrister 2020

I starten av 2020 er det noen viktige tidsfrister som må følges.

Følgende datoer er viktige å merke seg:

10. januar: Frist for å sluttføre registrering av gaver med skattefradrag. Denne tidsfristen gjelder uavhengig av om menigheten bruker medlemssystemet eller Solidus som registreringsplattform.

20. februar: Frist for å registrere alle inn- og utmeldinger, fødsler, dødsfall og seremonier (dåp, begravelser, vigsler, etc) som gjelder 2019 i medlemssystemet. Registreringer og endringer etter denne datoen vil ikke bli tatt med i innrapporteringen til Fylkesmannen.

1. juni: Frist for å søke om mvakompensasjon for regnskapsåret 2019. Skjema vil bli lagt ut på intranett innen 31. mars.

 

Spørsmål rundt disse tingene rettes til Håkon Sigland, epost hakon.sigland@baptist.no, telefon 40226880.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone