1920-2020: 100 år i Kongo!

Neste år kan vi feire at vi har bidratt til evangelisering og diakonalt arbeid i Kongo i 100 år! Vi håper at din menighet ønsker å fokusere på det i løpet av 2020.

For å gi menighetene et ekstra skyv i denne forbindelse tilbyr vi mulighet for besøk. Både misjonsleder Lise Kyllingstad og tidligere Kongo-misjonærer kan besøke menigheter for å informere om arbeidet som baptistkirken i Kongo driver i dag, og som vi støtter.

Send en mail til lise.kyllingstad@baptist.no med forespørsel om dato, så organiserer hun at dere får besøk!

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone