Generalsekretæren har permisjon

Vår generalsekretær Terje Aadne har permisjon i tidsrommet 16.november til og med 15.januar.

I hans permisjonsperiode ivaretar administrasjonen arbeidsoppgavene som må løses, og for noen av disse ansvarsområdene, er det under permisjonen spesifisert særskilt hvem som har ansvar:

  • Hovedansvar mediekontakt: Roger Dahl
  • Ansvar stabsmøter: Roger Dahl
  • Ansvar nominasjonskomite for Ikkevoldsprisen: Roger Dahl
  • Håkon Sigland gis fullmakt til å signere som daglig leder
  • Ansvar Fylkesmannen: Håkon Sigland

Oppgaver som ikke faller spesifikt inn under disse, og som stabsmedlemmer har felles ansvar med genrealsekretæren for følges opp direkte.

Øvrige spørsmål rettes direkte til administrasjonen på e.post: post@baptist.no eller telefon 67103560.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone