Uttalelse fra hovedstyret om situasjonen i Baptistsamfunnet

Et enstemmig hovedstyre presiserer at tidligere vedtak om forståelse av homofilt samliv og lederskap står ved lag.
Uttalelse fra hovedstyret om situasjonen i Baptistsamfunnet

Landsmøtet i Tromsø behandlet «Sak angående valg av homofilt samlevende til lederskap i en av Baptistsamfunnets menigheter» at det i oktober i år skulle inviteres til regionale samtaler om forståelsen av vår identitet, bibelforståelse og spørsmål rundt hva det vil si å være selvstendig menighet i et forpliktende fellesskap.

Over 200 baptistledere har deltatt i møter rundt i hele Norge. Det har vært gode samtaler og godt fellesskap, selv om en naturligvis ser ulikt på problemstillingene som ble reist.

Uttalelse fra hovedstyret
Hovedstyret var samlet til møte i Lillehammer baptistkirke 8.-9. november der erfaringene fra de regionale møtene ble drøftet. Med bakgrunn i situasjonen i Baptistsamfunnet vedtok et enstemmig hovedstyre følgende uttalelse:

«Det Norske Baptistsamfunn setter Bibelen høyt og ser på den som rettesnor for tro, liv og lære. Det har i de regionale samtalene ikke vært noen som har oppfordret til å endre tidligere vedtak om synet på ekteskapet.

Det har forekommet brudd på tidligere vedtak gjort av hovedstyret i 1995 og landsmøtet i 2000. Hovedstyret beklager dette, og vil presisere at uttalelsen fra landsmøtet i 2000 fortsatt gjelder som Baptistsamfunnets syn i dette spørsmålet.

Prosessen i Baptistsamfunnet vil føres videre i 2020, bl. a. med bistand fra eksterne veiledere.

Hovedstyret oppfordrer menighetene til å slutte opp om den videre prosessen i en god ånd.»

Hovedstyret hadde sitt møte samtidig som styrene i Ung baptist og Baptistkvinnene arrangerte sine styremøter.

Ta vare på fellesskapet

I en felles samtale mellom alle tre styrene og flere fra staben ble det fra flere understreket at det er viktig å ta vare på fellesskapet. For selv om en er uenig, er det så mange gode ting med fellesskapet, der Jesus må være i sentrum.

I vedtakene hovedstyret henviser til heter det:

«Vi har forståelse for at dette emnet er vanskelig for noen. Men når det er sagt, vil vi også understreke at Bibelen til alle tider har vært øverste autoritet hos baptistene.

Vi ser ikke at Bibelen fordømmer mennesker som har en homofil legning. Derimot tar Bibelen opp homoseksuell praksis. De bibelsteder som tar opp en slik praksis, gjør det på en avvisende måte.

Ut fra Bibelens ord om homoseksuelle forhold, finner vi det ikke riktig at personer som lever ut sin homoseksualitet, kan ha lederoppgaver i våre menigheter eller i Det Norske Baptistsamfunn.

Det er viktig at våre menigheter står for de etiske og moralske holdninger som finnes i Guds ord. Men det er også viktig at sentrale holdninger som kjærlighet og respekt får råde i våre menigheter.

Mennesker med homofil legning trenger en menighet som viser omsorg og varme.»
Vedtatt i Det Norske Baptistsamfunns Hovedstyre i møtet 8.-9. februar 1995

Disse formuleringene ble bekreftet av landsmøtet i 2000:

Det Norske Baptistsamfunns landsmøte i Drammen år 2000 har diskutert spørsmålet om homofilt samliv. Debatten har vist at det er delte meninger om dette spørsmålet. Landsmøtet vil likevel vise til Hovedstyrets uttalelse om homofilispørsmålet i februar 1995, og ønsker at denne uttalelsen skal være retningsgivende for DNBs arbeid. 
(vedtatt med 78 stemmer, 32 mot, avholdne: 12)

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone