Global uke mot moderne slaveri nærmer seg

Dersom menigheten ikke har planlagt noe for markering 10.-17. november, er det enda ikke for sent.

Vi har fått denne oversikten med tips og muligheter om markeringen.

Vi har lagt ut info om materiell, påminner om at «en enkel bønn er nok» til å være med.
Se her: https://globaluke.no/2019/10/31/en-liten-bonn/

Følgende materiell er lagt ut  i nettsaken over
https://globaluke.no/2019/10/31/en-liten-bonn/:

GLOBAL UKE –bønnen – som  vi håper kan brukes flittig

Søndagsskolen Norges nye opplegg «Den barmhjertige samaritan»
Fire sanne historier om moderne slaveri (tekster til f. eks. opplesning, samtaler, m.m.).
Prekeninspirasjon

Alle som markerer glabal uke må registrere sine arrangementer her www.globaluke.no/arrangementer

Husk å dele ut fakta- og handlingsarket på arrangementene.

Om noen skal ha kirkekaffe og servere Fairtrade sjokolade og –kaffe – så har Fairtrade Norge laget noen slides til oss, som kan lastes ned. Disse følger vedlagt.

For Oslo og omegn: Lik og del og inviter alle venner til Urframføring «Frihetens time» - https://www.facebook.com/events/479511825974617/

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone