Nå er det på tide å nominere!

Vi deler igjen ut Ikkevoldsprisen i forbindelse med markering av Kingdagen 2020, og ber derfor alle om å spre i sine nettverk at det igjen er mulig å nominere til Ikkevoldsprisen. Siste frist er torsdag 21. november.

Listen over tidligere prisvinnere er lang og til inspirasjon.

I januar 2015 fikk organisasjonen Changemaker prisen, i januar 2016 fikk sogneprest Ivar Flaten prisen og i januar 2017 fikk Christoforos Schuff prisen, i 2018 fikk Ervin Kohn prisen og i 2019 fikk Kvekerhjelpen v/Marit kromberg prisen.

Nå legges grunnlaget for prisutdelingen i januar 2020!

Feiring av King-dagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King Jr. vil vi oppmuntre og støtte dette.

Norges kristne råd, Holtekilen folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn står sammen om King-dagen og markeringen av Martin Luther King Jr.’s ikkevoldelige forsoningsarbeid.

Om prisen
Ikkevoldsprisen i Martin Luther Kings ånd blir delt ut årlig på King-dagen (tredje mandag i januar) som i 2018 blir mandag 21. januar.

Prisen som er på 10.000 kroner, og et synlig minne, skal tilfalle en person som bor i Norge eller en norskbasert organisasjon, som handler i King jr. sin ånd. Altså arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet. Prismottakeren må kunne delta i forbindelse med prisutdelingen. Det er ikke et spesifikt krav at det skal være en kristen prisvinner.

Ikkevoldsprisen 2020 deles ut i forbindelse med markering av Kingdagen mandag 19. januar 2020 kl 18.00.

Nominasjon
Godt begrunnede nominasjoner til Ikkevoldsprisen 2020 sendes til kingpris@baptist.no senest 21. november 2019

Les mer om prisen og nominering på http://baptist.no/king/ikkevoldsprisen

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone