Informasjon om gruppereise til verdenskonferanse i Brasil

22.-26. juli 2020 er det klart for verdenskongress. Vi tilbyr grupperesie med Jan Sæthre som turleder.

Vi tilbyr to reiseopplegg.

  1. Reise til og deltakelse på kongressen i Rio de Janeiro 20.-27. juli. Reisen koster 17.500 kroner. For deltakere som er støtteberettiget fra Ung baptist kan turen tilbys for 14.500 kroner.
  2. Rundreise i Brasil og kongress i Rio de janeiro 16.- 30. juli. Reisen koster 35.000 kroner,

Det tas forbehold om endret dollarkurs.

På grunn av hotellavtaler m.m. i Rio de janeiro er vi nødt til å sette påmeldingsfristen for beggeturene allerede 28. oktober. Siden det er bare en drøy måned til ber vi om hjelp fra menighetene til å gi informasjon i de kanalene en rår over, slik at alle som ønsker å oppleve det internasjonale baptistfellesskapet får en mulighet til det. Se vedlagte informasjon som kan deles videre (også engelsk utgave)

Mer informasjon

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone