Lønnstabell 2019

Vi har for en stund siden lagt ut oppdatert lønnstabell, gjeldende fra 1. mai 2019.

Vedlagt finner du link til lønnstabellen. Se til at den som har ansvar for lønnsutbetalingene får denne. Det er viktig at en bruker riktig lønnstabell avhengig av kompetansenivå og følger opp at lønn gis etter riktig ansiennitet.

Husk også å melde fra om justert lønnsnivå i forhold til Obligatorisk tjenestepensjon, slik at riktig pensjonsgrunnlag blir registrert. Vedlagt er link til meldingsskjema..

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone