Regionale samlinger

Forberedelsene til regionale samlinger går for fullt. Vi vil sende ut samtalegrunnlag for samlingene ca 9. september.

Hovedstyret ved Arbeidsutvalget, administrasjonen og Baptistenes Teologiske Samtaleforum forbereder tekster til samtale og drøfting som sendes til menighetene senest medio september 2019 med disse hovedtemaene:

 1. Kan vi definere hva som er kjerneteologi og praksis for baptister? Kan vi på nytt skape en teologisk begrunnelse for tilhørighet til vår bevegelse av baptister i Norge?
 2. Hvor er balansen mellom selvstendighet og forpliktelse i Baptistsamfunnets kirkeordning? Hva er utenfor og hva er innenfor en baptistisk ordning?
 3. Hvordan definerer vi lederskap i Det Norske Baptistsamfunn sine menigheter og hva vil eventuelt utgjøre felles kriterier for lederskap.
 4. Hva er et ekteskap i bibelsk forstand

Regionale møter september og oktober 2019
Regionale samtaler ledet av representanter for hovedstyret og administrasjonen
Samtalene vil ha en innledning i forhold til utsendt materiale, gruppesamtaler og plenumssamtaler.
Det vil skrives oppsummeringer fra samtalene og arbeidsutvalget, administrasjonen og Baptistenes Teologiske Samtaleforum vil samle funnene fra samtalene.

De regionale samtalene vil foregå på disse lørdagene i regionene:

 • Midt-Norge: I Oppdal – 28.september i forbindelse med pastor og lederdager 27.-28. september.
 • Nord-Norge: I Harstad –12.oktober i forbindelse med Kontaktutvalget 11.-12 oktober.
 • Innlandet: På Lillehammer – 19. oktober
 • Vestlandet, Rogaland og deler av Agder: I Stavanger eller Sandnes –19. oktober
 • Agder og Telemark: I Arendal – 26. oktober
 • Østlandet: I Oslo – 26. oktober

Alle samlingene begynner kl 11.00 og er ferdig senest kl 16.00.
Med hensyn til hvilket møte menighetene skal prioritere tenker vi at menighetene i Grenlandsområdet velger mellom Arendal og Oslo, og menighetne vest i Vest-Agder velger mellom Arendal og Sandnes/Stavanger. Avhengig av hva som vil passe.

Merk:

 • Vi vil komme tilbake til påmeldingsfrist m.m. i forbindelse med at vi september sender ut samtalegrunnlagene.
 • Vise  for oss at menighetene kan samtale internt før møtene, ta innspill med seg til regionale samlinger, for så å fortsette samtalene utover vinteren.
 • Pastordagene på ledeerkonferansen vil handle om disse temaene og vi vil føre samtaler på neste års landsmøte i Ålesund.

 


 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone