Regionale samlinger høsten 2019

Landsmøtet 2019 vedtok samtaler om hvordan vi forstår vår kirkeordning og hva som utgjør grunnlaget vi står felles om som baptister. Hvordan skal vi forstå vår kirkeordning og hvilke teologiske prinsipper har vi som felles baptistisk identitet?

Hovedstyret ved Arbeidsutvalget, administrasjonen og Baptistenes Teologiske Samtaleforum forbereder tekster til samtale og drøfting som sendes til menighetene seneste medio september 2019 med disse hovedtemaene:

  1. Kan vi definere hva som er kjerneteologi og praksis for baptister? Kan vi på nytt skape en teologisk begrunnelse for tilhørighet til vår bevegelse av baptister i Norge?
  2. Hvor er balansen mellom selvstendighet og forpliktelse i Baptistsamfunnets kirkeordning? Hva er utenfor og hva er innenfor en baptistisk ordning?
  3. Hvordan definerer vi lederskap i Det Norske Baptistsamfunn sine menigheter og hva vil eventuelt utgjøre felles kriterier for lederskap.
  4. Hva er et ekteskap i bibelsk forstand

Regionale møter september og oktober 2019
Regionale samtaler ledet av representanter for hovedstyret og administrasjonen
Samtalene vil ha en innledning i forhold til utsendt materiale, gruppesamtaler og plenumssamtaler.
Det vil skrives oppsummeringer fra samtalene og arbeidsutvalget, administrasjonen og Baptistenes Teologiske Samtaleforum vil samle funnene fra samtalene.

De regionale samtalene vil foregå på disse lørdagene i regionene:

  • Midt-Norge: I Oppdal – 28.september i forbindelse med pastor og lederdager 27.-29. september.
  • Nord-Norge: IHarstad –12.oktober i forbindselse med Kontaktutvalget 11.-12 oktober.
  • Innlandet: På Lillehammer – 19. oktober
  • Vestlandet, Rogaland og deler av Agder: I Stavanger eller Sandnes –19. oktober
  • Agder og Telemark: I Arendal – 26. oktober
  • Østlandet: I Oslo – 26. oktober

Vi vil komme tilbake med ytterligerte informasjon om samlingene etter 12. august, men ber om at disse lørdagene settes av. Dere vet selv hvilken av samlingene det er lettest å delta på for dere. Vi har i stor grad fulgt samme fordeling av lokasjon som vi gjorde ved de regionale samlingene i mars.

 

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone