Korrigerte medlemslister

Vi har i dag sendt videre tilbakemeldinger fra myndighetene på kontroll av medlemslistene. Returfrist for korreksjoner i forhold til medlemslistene er satt til 5. august.

Denne tilbakemeldingen er sendt i brev via Posten.

Vi beklager den korte fristen, men ber om at dere som har en mulighet for det i ferietiden likevel følger opp denne fristen.

For hver korreksjon vi får på plass sikrer at vi har riktigst mulig medlemslister. I tillegg vil det øke overføringen fra myndigheten både for menighetens del og for kirkesamfunnets del. Husk også å gjør korrigeringen i medlemssystemet, slik at de blir med ved neste innrapportering.

For dem som lurer på hvorfor de ulike kategoriene brukes i tilbakemeldingen menigheten får fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, og hvorfor en ikke får tilskudd for ulike kategorier har vi lagt ut Fylkesmannens informasjonsskriv.

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone