Feil i innrapportering av skattefrie gaver rettet opp

Det har skjedd en beklagelig feil ved innrapporteringen. Vi forsikrer at alle gaver vil komme med i skatteoppgjøret for 2018 og har lagt ut oppdatert informasjon i saken.

Vi har oppdaget at det har oppstått en feil ved innrapporteringen av skattefrie gaver for 2018. Vi samarbeider med leverandør for å finne ut av feilen og rette den. 

Vi beklager det inntrufne, og forsikrer at korrekt beløp iflg. utsendte årsoppgaver skal komme med i skatteoppgjøret for 2018. 

Vi vil fortløpende legge ut ny informasjon!

Oppdatert 6. april: I underkant av 200 givere er rammet av denne feilen som skjedde i sammenstilling av data fra flere kilder. Vår leverandør arbeider med en retting som vil skje så snart som mulig. 

Oppdatert 29. april: Innrapporteringen er nå rettet opp. Rettelsen blir ikke synlig i skattemeldingen, men ved manuell gjennomgang av listene kan vi bekrefte at beløpene nå skal være korrekte.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone