Etter lederkonferansen

Vi haddde flotte dager sammen på lederkonferansen. Her finner du dokumentasjon og reiseregning.

Konferansen i Drammen 8.-10. mars samlet over 300 deltakere, som både ble utrustet og utfordret på å utruste i sin tjeneste som kristne ledere.

Vi sendte direkte fra konferansen, og har i ettertid lagt ut alle taler og seminarer som ble holdt fra scenen i hovedsalen for konferansen. Du finner disse på vår Youtube-kanal. Se link i tilknytning til teksten her.

Vi ivl i løpet av noen dager legge ut en link til en evaluering av konferansen.

Reiseregninger for dem som har krav på det, må være innsendt innen 25. april for å bli honorert.

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone