Arealtilskudd kirkebygg

Statsbudsjettet for 2019 har videreført ordningen om tilskudd til nye kirkebygg i privat eie. Rundskriv V-001/19 B fra Kulturdepartementet regulerer ordningen.

Utlysningen finnes på regjeringens hjemmesider. Det er satt av totalt 5 millioner kroner til ordningen i 2019. Søknadsfrist er 15. juni 2019, link til mer informasjon samt søknadsskjema finnes sammen med utlysningen.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone