Kirke i en ny tid!

Norges Kristne Råd inviterer i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling til regionaløkumeniske samlinger med temaet «Kirke i en ny tid» to uker i mars.

To uker i mars 2019 inviterer en til samlinger i ni norske byer. Med på samlingene er ulike bidragsytere, blant andre Kjetil Sigerseth og Ommund Rolfsen fra NaMu, Erhard Hermansen fra NKR, Bente Sandtorp fra Home Church og Astri Seljåsen Torp fra Lillesand Misjonskirke. I tillegg deltar Graham Cray og Kath og Pete Atkins fra Fresh Expressions of Church (FX) England.

Tid og sted for arrangementet
4. mars: Rogaland, Frøyland og Orstad Kirke, Sandnes
5. mars: Hordaland, Centralkirken, Bergen.
6. mars. Trøndelag, Frelsesarmeen, Trondheim
7. mars: Troms Tromsø frikirke
8. mars: Nordland/Troms, Harstad kirke
25. mars: Møre og Romsdal, Molde domkirke
26. mars: Østfold, Fredrikstad, Baptistkirken
27. mars: Agder, Hånes Frikirke, Kristiansand
28. mars: Vestfold, Solvangkirken, Tønsberg

Dessverre faller noen av disse samlingene sammen med lederkonferansen i Drammen 8.-10. mars med pastordagene fra onsdag 6. mars, der samlingene i Trøndelag, Norland og Troms er samtidig som vi har vår samling. Men for de av dere som har mulighet til å delta, er denne samlingen vel verdt å få med seg, der en spør hvordan Samfunnet ser ut om 20 år, og hva det betyr for menighetenes prioriteringer.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone