Tilbud om bønneseminarer

Vår bønneleder Bjørn Olav Hansen tilbyr seminarer om bønn også i 2019 og 20. Menigheter som ønsker besøk avtaler direkte med han.

For våren 2019 har Bjørn olav Hansen nokså tett kalender, mens han høsten 2019 og våren 2020 har god mulighet til å besøke menigheter med sine seminarer omkring bønn.

 Hansen tilbyr blant annet seminarene "Bønn med hvilepuls" og "Når livet ikke ble slik man trodde."  I begge seminarene deler han av eget liv og erfraing. Ikke minst i seminaret "Når livet ikke ble slik man trodde" får vi del i refleksjoner og tanker omkring det å leve med en krevende sykdomssituasjon.

Bjørn Olav Hansen skriver selv om sitt nyeste seminartilbud:

"Å forsones med livet slik det ble" er tittelen på et helt nytt seminartilbud som tilbys menigheter og foreninger. I dette djupt personlige seminaret deler jeg egne erfaringer med kronisk sykdom. Og berører spørsmål som: 'Når troen settes på prøve', 'når man ikke blir helbredet', 'om å tilbe Gud med smerter', 'hvordan møte kronisk syke', 'våre Gudsbilder' og 'himmellengsel'.

Bjørn Olav Hansen kontaktes på epost

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone