Oppdaterte bønnekalenere

Vi har oppdatert bønnekalerene våre nå ved årsskiftet. Vi oppfordrer til aktiv bruk av disse både i mneigheten og i hjemmene.

Vi har oppdatert bønnekalenderene våre. En med et opplegg med bønn dag for dag gjennom en måned, der en får være med å be for alle de ulike delene av virksomheten innen Baptistsamfunnet.

Den andre kalenderen er en forbønnsliste e der en uke for uke går gjennom alle menighetene. Denne vil være fin å benytte i forbindelse med søndagens gudstjeneste, og slik være med å be for alle de andre menighetene.

Vi tror bønn er viktig for oss. Både for å styrke fellesskapet oss i mellom, og også fordi vi alle trenger at noen ber for oss!

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone