Feirer at folkehøgskolen er 60 år

Inneværende skoleår er det 60 år siden første kull med elever gikk på Holtekilen folkehøgskole. Det feires 9. februar kl 14-18 med en sammenkomst på skolen for tidligere elever, tidligere ansatte og andre med tilknytning til skolen gjennom disse 60 årene. Vi ber om at den linkede invitasjonen gjøres kjent i menighetene.

Program
14.00 Velkomst i vestibylen
14.30 Middag
15.30 Festarrangement i skolens aula med kulturelle og historiske innslag
17.00 Kaffe og kaker. Tid for mimring med kjente. I tillegg vil skolens nåværende elever være klar til å vise frem rom og fortelle om deres opplevelser på skolen i dag.
18.00 Takk for i dag

Påmelding sendes på e-post senest 30. januar 2019
Merk e-posten med ”jubileum” i emnefeltet
Skriv ditt navn og hvilket/hvilke år du gikk på skolen/hadde tilknytning til skolen.

Arrangementet koster 150,- kr som innbetales på skolens kontonr. 3000.14.74673. Merk betalingen ”jubileum”.
Jubileet holdes på skolen og det kan være begrenset plass. Vi anbefaler derfor å være tidlig ute med påmeldingen. 

Velkommen til Holtekilen - vi gleder oss til å se dere!

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone