Trygg

Alle våre lokallag, menigheter og arrangementer skal være trygge for alle. Det skal være et sted du kan komme som du er, og bli møtt på en god måte.

Det Norske Baptistsamfunn og Ung baptist samarbeier om Trygg-arbeidet. Vi jobber med dette på mange ulike måter og har fokus på å modellere gode og inkluderende miljøer. Vi har målrettet ledertrening i ulike aldersgrupper. I tillegg til dette har vi et spesielt fokus på forebyggende arbeid mot ulike former maktovergrep. Vi har også en egen Trygg-gruppe som kan kontaktes for å få råd og veiledning. All kontaktinformasjon finnes under Trygg retningslinjer.
 

Varsling
Har du eller noen du er i kontakt med opplevd noe som ikke er greit? Varsling i Det Norske Baptistsamfunn og Ung baptist (vi har felles retningslinjer), gjøres vanligvis til nærmeste lokallagsleder, eventuelt pastor/menighetsrådsleder i din lokale menighet, hvis disse ikke er involvert. Ellers kan du varsle direkte til  generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn eller administrativ leder i Ung baptist. Du kan også ta kontakt med en av medlemmene i Trygg-gruppa. Hvis du synes det er vanskelig å ta kontakt med personer du ikke kjenner, finn en person du stoler på og la de hjelpe deg.

Vi har også utarbeidet veileder ved mistanke om seksuell trakassering eller overgrep og jobber med en veileder ved åndelige overgrep.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone