Dokumentasjon for vigselsmyndighet

Vi har den siste tiden fått en rekke henvendelser ang. vigsler og dokumentasjon om vigselsmyndighet. Vi legger derfor ut dette rundskrivet som vi sendte ut 18. desember på nytt.

Til alle menighetene angående endring i forskrift om registrering og melding om vigsel.

Vi har mottatt fra fylkesmannen informasjon om endring i forskrift om registrering og melding om vigsel.

Endringen lyder som følger: «Vigsler etter ekteskapsloven § 12, unntatt prest i Den Norske Kirke, skal, sammen med vigselsmeldingen, legge ved dokumentasjon for sin vigselsmyndighet.»

Det vil være retningsgivende for alle vigsler etter 1. januar 2018.

Vi ber derfor om at de som utfører vigsler og behøver dokumentasjon på sin vigselsmyndighet fra Baptistsamfunnet, om å henvende seg til administrasjonen i DNB ved Terje Aadne i god tid før vigsel skal finne sted.

 

Vennlig Hilsen

Terje Aadne

Generalsekretær

Det Norske Baptistsamfunn

47254001

Terje.aadne@baptist.no

 

Fra rundskriv fra Det Norske Baptistsamfunn 18/12 2017

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone