Komplette sakspapirer

Alle relevante dokumenter for saksbehandlingen i landsmøtet er tilgjengelig på landsmøtesiden.

Vi har i dag, 23. mai, lagt ut de siste sakspapirene til landsmøtet 2018 i Stavern, årboken er sendt til trykk og vil bli lagt ut som samlet PDF på landsmøtesiden.

Vi avventer revisjonsberetninger for Det Norske Baptistamfunn / Faste Fonds og kontrollutvalgets rapport. Disse vil bli tilgjengelig når de foreligger.

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone