Bestilling av årbok 2018

Sakspapirene til landsmøtet blir trykket i årbok 2018. Skjema for bestilling ligger nå ute.

Bestilling av årbok må gjøres innen andre pinsedag 21. mai.
 

Bruk denne linken for bestilling

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone