Faktura på vei

Hvert år fakturerer vi medlemsregisterlisens og menighetsandel for lederkonferansen. Her er litt informasjon om disse ordningene.

Menighetsandel lederkonferansen

I mange år har det vært praksis at alle menighetene (uavhengig av deltakelse) er med og betaler for pastordagene under lederkonferansen (det som i «gamle» dager het «Predikantkonferansen»). Dette ut fra en forståelse av at man som fellesskap har nytte av at pastorene får noen dager sammen til diskusjoner, erfaringsdeling og fellesskap. Denne andelen har i år blitt satt til 32 kroner pr medlem i fullt medlemskap. Antallet er hentet fra siste tilgjengelige statistikkrapportering (dvs pr 31.12.2016).

 

Medlemsregisterlisens

Medlemssystemet som benyttes til innrapportering til Fylkesmannen hvert år ble innført for en del år siden. Dette faktureres årlig ut fra en trappetrinnmodell, og antall medlemmer som legges til grunn er det antallet som ble innrapportert som juridiske medlemmer til Fylkesmannen pr 31.12.2017.

 

Vennligst ta kontakt med Håkon Sigland, tlf. 40 22 68 80, epost hakon.sigland@baptist.no dersom det skulle oppstå spørsmål til ovenstående.

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone