Fagdag om baptistisk ekklesiologi

22. mai inviterer Det Norske Baptistsamfunn og Høyskolen for ledelse og teologi til fagdag om baptistisk og frikirkelig ekklesiologi.

Brian Haymes, fra England, og Fredrik Wenell fra Akademi for ledelse og teologi i Örebro vil undervise om baptistisk kirkeforståelse.

Program

11:45 Lunsj
12:30 Velkomst
12:40 Brian Haymes – Trinitarisk teologi, nattverd og kirkens egenart. En baptistisk forståelse av de helliges samfunn.
13:45 Pause
14:00 Fredrik Wenell – Å våge å være en kirke med en baptistisk ekklesiologi i en folkekirkekontekst
15:00 Pause
15:15 Gruppesamtaler
16:00 Middag
17:00 Brian Haymes – En særpreget baptistisk identitet? Ekklesiologi og en teologisk forståelse av disippelskap som nøkkel til forståelsen av baptistisk identitet
18:15 Gruppesamtaler
18:45 Oppsummering og avslutning
19:00 Slutt

Påmelding

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone