Tid for årsrapport fra menighetene

Skjema for rapportering til Baptistsamfunnet er nå klart for utfylling.

Litt sent, men enda i tide. Det er behov for innsamling av statistikse data. Også i år trenger vi å få årsrapport tilbake fra menighetene. Både for å kunen rapportere riktig til landsmøtetet og for å kunne holde kontakt gjennom året til riktig kontaktpersoner.

Rappoirtskjemaen er det derfor fint om blir fyllt ut og returnert til oss på roger.dahl@baptist.no innen 10. april.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone