Spørreskjema valg av generalsekretær 2020

Baptistsamfunnet skal neste gang velge generalsekretær i Landsmøtet 2020. Hovedstyret ønsker å gjøre et godt forarbeid til dette og i første omgang er det fokus på stillingens innhold og arbeidsoppgaver. Detter ber styret om tilbakemeldinger på denne våren.

I forbindelse med arbeidet fram mot valg av generalsekretær i Landsmøtet 2020 ønsker Hovedstyret tilbakemelding fra menigheter, arbeidsgreiner og enkeltbaptister.  Fristen for besvarelser er senest 1. juli.

Før hovedstyret begynner det konkrete arbeidet med kandidater til stillingen, inkludert nominasjonsrunde i menighetene, ønsker styret  en bred prosess med fokus på stillingens innhold og prioriterte arbeidsoppgaver.

Vi ber derfor om at dette skjemaet fylles ut senest 1. juli.  

I tilegg til besvarelser fra menighetene og arbeidsgrenene er det lagt opp til at enkeltperoner kan gi anonyme besvarelser.

Om det er spørsmål til skjemaet eller prosessen kan hovedstyreleder Magnar Mæland eller nestleder Jon Vestøl kontaktes.

Gå til spørreundersøkelsen

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone