Velkommen til Baptistenes lederkonferanse

9-11 mars 2018 er det igjen storsamling for baptistledere. Du får lavest priser ved påmelding innen 21 januar og siste påmeldingsfrist er 9 februar.

Vi har både programmet, prisene og promoteringsfilmen klar på nettsidene våre.

Lederkonferansen er for deg som:

  • Er leder for barn og ungdom
  • Er leder for voksne
  • Er med i menighetsråd
  • Er pastor
  • På annet vis er, eller ønsker å lære mer om å være leder i Guds rike

Tema i år er

Skapt til fellesskap

Fra onsdag 8. mars på ettermiddagen er det påbygningsdøgn for forstandere og pastorer. Fredag formiddag inviteres også menighetsrådsmedlemmer/ledere til temadag.
Lederkurset Basic deltar, men har delvis egne samlinger.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone