Løfte i flokk

Landsmøtet 2017 bestemte å igangsette den treårige innsamlingsaksjon "Løfte i flokk" til fordel for Baptistsamfunnets skoler.

Aksjonen, som startethøsten 2017 fortsetter gjennom 2018 og 2019. Aksjonen ble vedtatt startet opp av et tilnærmet enstemmig landsmøte sist sommer, og vi har store forventninger til engasjement, spesielt fra dem som var med å stemme for aksjonen i landsmøtet. Det er ingen tvil om at skolene trenger en eierorganisasjon som viser at den står bak arbeidet i både forbønn, god omtale og ved gaver.

Landsmøtet vedtok denne aksjonen som en ekstrasatsning, og forutsatte at innsamlingen ikke skulle gå på bekostning av gavene menighetene allerede samler inn til vårt fellesarbeid. Vi forutsetter derfor at menighetene legegr inn ekstra innsamling/motivasjon til innsamlingen utover det engasjement en har for å dekke inn ordinære gaver til fellesarbeidet. Målet som ble uttrykt i frobindelse med landsmøtebehandlingen var 1.5 millioner i løpet av disse tre årene i tillegg til andre gaver som gis.

Vi har i forståelse med skolene valgt å gi tre tilbud om formål. Alle gaver til denne aksjonen innbetales til Det Norske Baptistsamfunn, 3000.15.13105, og merkes med formål som angitt nedenfor.

  • Innsamling Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
  • Innsamling Holtekilen Folkehøgskole (HFS)
  • Delt gave HFS HLT

Rektorene Arne Mella og Elin Evenrud gleder seg over at landsmøtet viser slik omsorg for skolene.

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone