Innkalling til landsmøtet 2018

Vi innkaller med dette til Det Norske Baptistsamfunns landsmøte på Stavern folkehøgskole Fredtun, 4.-5. juli 2018.

Siste frist for innkomne forslag er onsdag 4. april.

Sakslisten og sakspapirene offentliggjøres på baptist.no/intranett 4. mai.

Årbok 2018 med sakspapirer sendes menighetene elektronisk og kan bestilles i trykket utgave.

Landsmøtet er årsmøter for Det Norske Baptistsamfunn, Holtekilen folkehøgskole og Baptistenes eiendomsdrift.

Terje Aadne, generalsekretær

Innkallingen ligger i mappe for 2018 Landsmøter

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone