La oss gjenreise Bots- og bededagen

Baptistenes bønnefellesskap tar nå initiativ til å gjenreise Bots- og bededagen, og vi oppfordrer alle menighetene tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn, til å fokusere på bønn for land og folk denne søndagen. La bots- og bededagen bli en del av gudstjenesten, eller bruk hele søndagens gudstjeneste til å be sammen!

Det er nok å be om når det gjelder vår nasjon. La oss takke for Norge, det gode landet vi bor i, men la oss også innfor Guds ansikt be om en gjennomgripende vekkelse. Det er vårt største behov og vår redning! La oss be for våre nye landsmenn, for de marginaliserte i samfunnet, for de som sliter med ensomhet og angst, for alenemødre og alenefedre og for de syke.

La oss også omvende oss fra våre synder og forsømmelser. Måtte Gud Herren se til oss i nåde.

Menighetens kall er å være et bønnens hus for alle folk. Vi blir i Guds eget ord oppfordret til å be for konger og alle med høy verdighet som vår første prioritet.

"Jeg FORMANER dere FREMFOR ALT til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt OG NOE GUD, vår frelser, GLEDER SEG OVER..." (1.Tim 2,1-3)

Det kunne ha vært flott å få tilbakemelding fra de menighetene som markerte bots- og bededagen i år. Du kan sende noen linjer til: bjornolav58@gmail.com eller en sms til 90525875.

Med bønn om Guds velsignelse over Norges baptister!

 

Med vennlig hilsen
Bjørn Olav Hansen
leder for Baptistenes bønnefellesskap

PS?
Er du medlem av vår Facebook side? Den heter Baptistenes Bønnefellesskap. Vi er i skrivende stund 277 medlemmer. Hjelp oss til å bli mange flere!

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone