Vil gjøre Jesus synlig i mediene

Baptistsamfunnet er en av oppdragsgiverne til Tro & Medier, som til i vår het Familie & Medier. Overgangen beskriver dem selv som å gå fra å være "vaktbikkje til gartner".

Tro & Medier, tidligere Familie & Medier og Kristelig kringkastingslag, har alltid hatt et våkent blikk for mediene, og er av mange blitt oppfattet først og fremst som en påpasser for at mediene ikke gikk over streken i forhold til den kristne tro og identitet.

I takt med en ny mediehverdag har dette oppdraget blitt vanskeligere og vanskeligere. det er en lang vei fra NRK-monopolet til dagens mangfold av digitale medier og plattformer. Der det har blitt viktigere å være et talerør som gjør Jesus kjent enn noen gang tidligere. Det har Tro & Medier tatt konsekvensen av.

Daglig leder Jarle Haugland fokuserer på at en av Tro & Mediers viktigste oppgaver er å samle kristne medieaktører i nettverk for å bidra til at de lykkes i sitt misjonsoppdrag, og gjennom det hjelpe oss som eierorganisasjonene og menighetene i dette.

Viktige tjenester som Tro & Medier står bak er:

  • HeltFri.net - et arbeid for å hjelpe mennesker fri fra sin pornobruk
  • omGud.net - evangelisering på nett, med tekiske løsninger som er gratis tilgjengelig for dere
  • Damaris - som utvikler ressurser for å koble kristen tro og populærkultur med fokus på mediekritikk og apologetikk
  • Barnevakten - gir barn og foreldre råd om mediebruk, på tvers av livssyn, med FN's barnekonvensjon som basis.

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone